">         Chcesz mieć zdrowe dzieci nie pal śmieci                                                                                                                                

Chcesz mieć zdrowe dzieci nie pal śmieci

Rokrocznie w sezonie grzewczym drastycznie zwiększa się zanieczyszczenie powietrza. Do środowiska przedostaje się duża ilość substancji toksycznych, stanowiących zagrożenie dla naszego zdrowia, nie tylko bezpośrednio w momencie wdychania ale również odległe pojawiające się wiele lat po ekspozycji na zanieczyszczenie. Spalanie śmieci w domowych piecach jest powszechne. To z kolei powoduje, że do powietrza, którym następnie oddychamy, przedostaje się trujący, gryzący dym.

 

Czy wiesz że:

  • w czasie spalania śmieci powstają substancje, które mają silne działanie rakotwórcze. Substancje te, to między innymi dioksyny i furany. Wytwarzamy je sami, kiedy spalamy śmieci w piecach węglowych,a także w stosach przed domem.Substancje te przedostają się do naszego otoczenia – znajdują się w powietrzu, wodzie, przedostają się do naszych domów, osiadają na roślinach i przedmiotach pozostając tam długi czas,następnie wraz z pożywieniem np. warzywami, owocami, zbożami, na których się osadziły, wodą - do której przeniknęły i wdychanym powietrzem, związki te dostają się do naszego organizmu. Większość z nas jednak o tym nie wie, gdyż substancje te są niewidoczne i często bezzapachowe, substancje te nieodwracalnie niszczą nasze zdrowie - mogą uszkadzać płód i jego strukturę kodu genetycznegooraz mają działanie alergizujące,

  • dioksyny i furany to jedne z najsilniejszych trucizn, jakie zna ludzkość.
    Ich działanie toksyczne polega na podstępnym, bo powolnym, ale niezwykle skutecznym uszkadzaniu rozmnażających się komórek w organizmach żywych, niecałe dwa miligramy dioksyn wystarczą, by zabić ważącego 80 kilogramów człowieka.

 

Czy wiesz, że:

  • Stężenia zanieczyszczeń wydobywających się z domowych kominów wielokrotnie przewyższają dopuszczalne stężenie tych substancji w powietrzu!

  • Niecałe 2 mg dioksan może zabić 80 kilogramowego człowieka!

  • Spalając 1 kg pianki poliuretanowej (występuje np. w odzieży i obuwiu) wytwarza się 50 litrów cyjanowodoru, który w połączeniu z wodą tworzy jedną z najsilniejszych trucizn – kwas pruski!

  • Spalając 1 kg polichlorku winylu PCW wytwarza się aż 280 litrów gazowego chlorowodoru, który z parą wodną tworzy niszczący kwas solny!

  • Kominy domów znajdują się na niedużej wysokości, co uniemożliwia wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr. Skutkiem tego jest wzrost zanieczyszczeń w powietrzu w naszym najbliższym otoczeniu!

  • Spalanie śmieci w domowych piecach powoduje osadzanie się tzw. sadzy mokrej w przewodach kominowych, którą bardzo trudno usunąć, a jej nadmiar może spowodować zapalenie się przewdu kominowego bądź nawet pożar!

 

Nie narażajmy siebie, rodziny, sąsiadów na wdychanie związków toksycznych powstałych w procesach

 

niewłaściwego spalania!


Nie trujmy środowiska oraz siebie nawzajem!

 

Pozbywanie się odpadów w piecach domowych to żadna oszczędność, ponieważ śmieci pochodzące z gospodarstw domowych (przeważnie są to: opakowania z tworzyw sztucznych, folie, butelki po napojach) spalają się bardzo szybko, ale wytworzone w ten sposób ciepło błyskawicznie uwalnia się przez komin na zewnątrz, mając tym samym znikomy wpływ na oszczędność węgla. Oprócz tego, spalając odpady w domowych piecach, przyczyniamy się do pogorszenia stanu technicznego urządzeń i przewodów kominowych, powodując ich zapchanie, oraz do powstania zagrożenia pożarowego. Powoduje to zwiększone osadzanie się w przewodzie kominowym sadzy smołowej i szklistej zawierającej dużo domieszek smołowych oraz kwas octowy.

Powstające w wyniku spalania odpadów: tlenki siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla, para wodna oraz wszelkiego rodzaju chemikalia przyczyniają się do stopniowego niszczenia pieca (korozja), czego następstwem są: wżery, pęknięcia oraz kruchość elementów pieca, a w konsekwencji spadek jego wydajności cieplnej. I co najważniejsze, wydatek związany z zakupem nowego pieca przewyższa wielokrotnie koszty odbioru zebranych odpadów.

 

Spalanie odpadów w spalarniach

 

Bezpieczna utylizacja termiczna odpadów wymaga specjalnych, przystosowanych do tego celu instalacji i odpowiednio wysokiej temperatury (ok. 1200oC). Przy spalaniu odpadów w niskich temperaturach (od 200 do 500oC – a takie panują w domowych piecach) do atmosfery uwalniane są toksyczne i szkodliwe związki chemiczne: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze dioksyny i furany. Są one przyczyną licznych chorób, zwłaszcza u dzieci. Atakowany jest m.in. układ oddechowy – pojawiają się kaszel i duszności, mogą też wystąpić reakcje alergiczne na skórze.

Z uwagi na konstrukcję i wysokość kominów, dym powstały w wyniku spalaniu śmieci, zawierający oprócz wspomnianych wyżej związków chemicznych także metale ciężkie: kadm, nikiel, ołów, rtęć i związki chloru, nie jest wywiewany na duże odległości oraz rozrzedzany przez wiatr, lecz osiada bezpośrednio w naszym najbliższym otoczeniu - na trawnikach, ubraniach, samochodach i ogrodach, zanieczyszczając np. rosnące w nich warzywa i owoce. Wspomniane metale i inne zanieczyszczenia dostają się także do wód gruntowych, pogarszając ich jakość.

Termiczne przekształcanie odpadów to zaawansowany technologicznie proces, który podlega ciągłej kontroli. Spalanie odbywa się w bardzo wysokiej temperaturze ok. 1200 st. Celsjusza, co ogranicza możliwość powstania szkodliwych substancji. Spalanie śmieci w spalarni, w przeciwieństwie do domowego sposobu, zakłada wieloetapowy proces oczyszczania spalin dzięki użyciu rozbudowanego systemu filtrów i innych zabezpieczeń technicznych. One rozkładają i redukują substancje powstające podczas spalania. Ciągły monitoring procesu spalania pozwala na jego pełną kontrolę.

W Europie działa obecnie ponad 400 takich instalacji. Spalanie śmieci w odpowiedzialny i kontrolowany sposób może w przyszłości stać się metodą, która pomoże rozwiązać także nasze kłopoty z rosnącą ilością odpadów.

 


 

W PIECACH DOMOWYCH NIE WOLNO SPALAĆ:

- wszelkich przedmiotów z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb foliowych,

zużytych opon i innych odpadów z gumy,

- odzieży, obuwia,

- elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych,

- sztucznej skóry,

- opakowań po farbach, lakierach,

- opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,

- papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych,

- liści.

 

NIE PAL ŚMIECI I REAGUJ JEŚLI KTOŚ TO ROBI . NIE NISZCZYMY ZDROWIA WŁASNEGO, NASZYCH NAJBLIŻSZYCH I OSÓB Z NASZEGO OTOCZENIA.

 

Dziękuję, że przeczytałaś/eś mój artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiedzą o zdrowiu, zapraszam do mojego bloga ponownie.

  

Potrzebujesz wizyty domowej, porady laktacyjnej lub teleporady - zapraszam do zapoznania się z moją ofertą i kontaktu.

 

Więcej interesujących porad i informacji o zdrowiu znajdziesz na stronie Spis treści bloga

  

© 2023 created with afterweb.pl

Kontakt

Menu

Lekarz pediatra neonatolog

Wizyty domowe Lublin i okolice
Wizyty domowe w zależności od dyspozycji
godz: 9-18
tel: +48 505 129 655
e-mail: marzena.8921285@gmail.com

Teleporady ( cała Polska )
Poniedziałek - Niedziela
godz: 9-23
tel: +48 505 129 655

 

W razie braku odbioru telefonu proszę o sms z prośbą o wizytę domową lub teleporadę.

 

 

 

Strona główna

 

 

O mnie

 

 

Oferta

 

Specjalizacje

 

- Pediatra
 

- Neonatolog

 

 

Teleporady

 

Cennik

 

Blog

 

Współpraca

 

Kontakt

Dr n.med.Marzena Kostuch

Pediatra neonatolog

Wizyty domowe 

Lublin i okolice

Teleporady (cała Polska)

 

Blog o zdrowiu, na którym znajduję się szereg ciekawych informacji przydatnych dla pacjentów

22 grudnia 2020