">     Czy żłobek i przedszkole po infekcji dziecka mogą żądać zaświadczeń od lekarza                                                                                                                                

Czy żłobek i  przedszkole po infekcji dziecka mogą żądać zaświadczeń od lekarza 

Czy lekarz ma obowiązek wystawiania zaświadczeń o zdrowiu dziecka na żądanie żłobka czy przedszkola

 

Wiele placówek opiekunczych żąda od rodziców zaświadczeń o zdrowiu dziecka, przed przyjęciem dziecka po chorobie. Placówki takie powołują się na zalecenia dyrektorów, statuty lub regulaminy placówek. Tymczasem nie ma podstawy prawnej do tego by placówka opiekuńcza żądała takiego zaświadczenia a lekarz musiał wystawić takie zaświadczenie.  Wewnętrzne akty prawne, w tym statut czy regulamin żłobka czy przedszkola nie jest aktem prawnym obowiązującym lekarzy. Dlatego lekarze  nie mają obowiązku wystawiania  zaświadczeń o zdrowiu dziecka. Badanie dziecka w celu wystawienia zaświadczenia nie jest świadczeniem gwarantowanym finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dlatego za wystawienie takiego zaświadczenia lekarz POZ może zażądać opłaty od rodziców. Żądanie zaświadczeń  jest niezasadne nie tylko z powodu braku podstaw prawnych ale dodatkowo jest niewskazane ze względu na narażanie  dziecka świeżo po chorobie na kontakt z chorymi pacjentami przebywającymi w chwili wizyty w poradni już zdrowego dziecka. Zaświadczenie takie nie ma sensu również z merytorycznego punktu widzenia. Dziecko bowiem może być zdrowe w chwili badania ale już w dniu jutrzejszym może byc chore gdy idzie  do żłobka razem z rodzicem dzierżącym w ręku wywalczone u lekarza zaświadczenie o zdrowiu dziecka. Dodatkowym aspektem przemawiającym za absurdalnością żadań wystawiania żaświadczeń jest fakt, że w sezonie infekcyjnym mocno zapracowani lekarze zamiast poświęcać czas osobom naprawdę potrzebującym, tracą go na niezgodną z prawem biurokrację. Przez to osoba chora potrzebująca opieki lekarskiej, może zostać jej pozbawiona. 

 

Podsumowanie

Rodzice jako opiekunowie prawni są władni ocenić swoje dziecko czy jest zdrowe i jedynie na podstawie ich oceny żlobek i przedszkole ma obowiązek przyjąć dziecko pod opiekę. Lekarz nie ma obowiązku wystawiania zaświadczeń o zdrowiu dziecka na żądanie żłobków i przedszkoli. 

 

Źródło

  • Art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2020.849 j.t.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2013.217 j.t. z późn. zm.)
  • Zgodnie z treścią art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – nie więcej niż 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2020 r. wyniosło 5331,47 zł, opublikowane w M.P.2020. 412 z dnia 12 maja 2020 r.
  • Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019.1239 j.t. z późn. zm.)
  • Art. 16 ust. 1 pkt 1) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2019.1373 j.t. z późn. zm.)
  • Art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 j.t. z późn. zm.)


 

Potrzebujesz wizyty domowej, porady laktacyjnej lub teleporady - zapraszam do zapoznania się z moją ofertą i kontaktu.


Więcej interesujących porad i informacji o zdrowiu znajdziesz na stronie Spis treści bloga

  

© 2023 created with afterweb.pl

Kontakt

Menu

Lekarz pediatra neonatolog

Wizyty domowe Lublin i okolice
Wizyty domowe w zależności od dyspozycji
godz: 9-18
tel: +48 505 129 655
e-mail: marzena.8921285@gmail.com

Teleporady ( cała Polska )
Poniedziałek - Niedziela
godz: 9-23
tel: +48 505 129 655

 

W razie braku odbioru telefonu proszę o sms z prośbą o wizytę domową lub teleporadę.

 

 

 

Strona główna

 

 

O mnie

 

 

Oferta

 

Specjalizacje

 

- Pediatra
 

- Neonatolog

 

 

Teleporady

 

Cennik

 

Blog

 

Współpraca

 

Kontakt

Dr n.med.Marzena Kostuch

Pediatra neonatolog

Wizyty domowe 

Lublin i okolice

Teleporady (cała Polska)

 

Blog o zdrowiu, na którym znajduję się szereg ciekawych informacji przydatnych dla pacjentów

04 stycznia 2021