">
08 października 2022

Leksykon leków

ozpoczynam nowy projekt. Mam w planach stworzenie leksykonu leków zawierającego informacje na temat profilu bezpieczeństwa leków w laktacji. Leksykon będzie tworzony z wykorzystaniem kategorii leków stworzonych przez Thomasa W. Hale i nie tylko.

 
Dopiero zaczynam. Jeszcze nie ma co wyszukiwać. Ale gdyby ktoś chciał sprawdzić jak działa należy przycisnąć klawisze Ctrl+f - w okienku, które się pojawi należy wpisać nazwę miedzynarodową leku lub nazwę preparatu. Aktualnie pracuje nad literą B - czyli nad lekami, których nazwa międzynarodowa zaczyna się na literę B.
 

Podział leków ze względu na bezpieczeństwo ich stosowania w czasie laktacji wg Hale’a

 

L1- Leki najbezpieczniejsze w laktacji - mogą być stosowane przez kobiety karmiące piersią – leki kompatybilne z karmieniem piersią.

 

L2- Leki bezpieczne – prawdopodobnie zgodne z karmieniem piersią - do kategorii drugiej zaliczamy substancje lecznicze, dla których istnienie ryzyka szkodliwego wpływu na karmione piersią dziecko jest mało prawdopodobne.

 

L3- Leki bezpieczne w czasie laktacji - prawdopodobnie kompatybilne z karmieniem piersią. W tej grupie znajdują się leki nie mające badań dotyczących profilu bezpieczeństwa w czasie karmienia piersią, jakkolwiek ryzyko dla dziecka związane ze stosowaniem leków tej grupy u kobiet karmiących piersią jest możliwe. Do tej grupy należą również leki o udowodnionym w badaniach kontrolowanych niewielkim ryzyku, nie zagrażającym zdrowiu i życiu karmionego piersią niemowlęcia.

 

L4- Leki potencjalnie niebezpieczne - leki tej grupy przenikają do pokarmu i mogą prowadzić do wystąpienia działań niepożądanych u niemowlęcia. W grupie tej znajdują się również leki wywołujące niekorzystny efekt na produkcję mleka. W wybranych sytuacjach, gdy bilans korzyści z karmienia piersią przewyższa bilans strat związanych z przyjmowaniem przez matkę leku z tej grupy, leki te mogą być stosowane przez kobiety karmiące. Leki kategorii L4 można stosować w czasie laktacji, jeśli są bezwzględnie potrzebne dla ratowania życia matki i nie ma leku o większym profilu bezpieczeństwa.

 

L5- Leki niebezpieczne dla karmionego piersią dziecka, nie stosuje się ich w czasie laktacji.

 

 

Leksykon leków i kategorie bezpieczeństwa leków w laktacji

 

Nazwa międzynarodowa: ABATACEPT

Działanie: Antyr1. Nazwa międzynarodowa: ABATACEPT

Działanie: Antyreumatyczne

Preparaty: Orencia

Kategoria: L3

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Nie notowano objawów ubocznych

Referencje: T.W. Hale 2019

 

Nazwa międzynarodowa: ACARBOSE

Działanie: Przeciwcukrzycowe

Preparaty: Adeksa, Glucobay

Kategoria: L3

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Wzdęcie brzucha, biegunka przewlekła, utrata masy ciała

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: ACEBUTOLOL

Działanie: Bloker beta adrenergiczny

Preparaty: Acebutolol Aurovitas, Sectral

Kategoria: L3

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Senność, letarg, bladość, niechęć do jedzenia i utrata masy ciała

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: ACETAMINOPHEN (PARACETAMOL)

Działanie: Analgetyk, lek przeciwgorączkowy

Preparaty: Acenol, Apap, Calpol, Codipar, Efferalgan, Panadol, Paracetamol, Pedicetamol,

Kategoria: L1

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Biegunka, potencjalne dziłanie hepatotoksyczne jeśli matka przedawkuje

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: ACETAZOLAMID

Działanie: Lek moczopędny

Preparaty: Diuramid

Kategoria: L2

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Wielomocz, odwodnienie, letarg

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: ACETYLSALICILIC ACID (ACETYLOSALICYLOWY KWAS)

Działanie: Analgetyk, lek przeciwgorączkowy

Preparaty: Acard, Alka-Seltzer, Aspirin, Cardiopirin, Etopiryna Pro, Polocard, Polopiryna

Kategoria: L2

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Wybroczyny na skórze, krew w stolcu lub krwiomocz

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: ACEYLOCYSTEINA (ACETYLOCYSTEINE)

Działanie: Lek mukolityczny

Preparaty: ACC, Acetylocysteine Sandoz, Acetylocysteinum Flegamina, Fluimucil, Muccosinal, Mufluil, Nececis, Tussicom

Kategoria: Bezpieczny, zgodny z karmieniem piersią, minimalne ryzyko dla laktacji i niemowlęcia

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: Briggs 2017

 

 

Nazwa międzynarodowa: ACITRETIN

Działanie: Lek przeciwłuszczycowy

Preparaty: Acitren, Neotigason

Kategoria: L5

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Nasilona żółtaczka

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: ACYCLOVIR

Działanie: Lek przecwwirusowy

Preparaty: Aciclovir, Hascovir, Hevipoint, Heviran

Kategoria: L2

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Wymioty, biegunka

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: ADALIMUMAB

Działanie: Lek antyarytmiczy

Preparaty:Amgevita, Hulio, Humira, Idacio, Imraldi

Kategoria: L3

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Wymioty, utrata masy ciała, częstsze infekcje

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: ADAPALENE

Działanie: Lek przeciwtrądzkowy

Preparaty: Acnelec, Differin, Epiduo, Epiduo forte

Kategoria: L2

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Nie obserwowano

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: ADEFOVIR

Działanie: Lek przeciwwirusowy

Preparaty: Hepsera

Kategoria: L4

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: ADENOSINE

Działanie: Lek antyarytmiczy

Preparaty: Adenocor

Kategoria: L2

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Senność, letarg, bladość, arytmia, brak apetytu, utrata masy ciała

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: AFLIBERCEPT

Działanie: Środek antyneowaskularyzacyjny, rekombinowane białko fuzyjne, wiążące się z naczyniowo-śródbłonkowym czynnikiem wzrostu A (VEGF-A)

Preparaty: Eylea, Zaltrap

Kategoria: L3

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Brak danych

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: ALBENDAZOL

Działanie: Lek przeciwpasożytniczy

Preparaty: Zentel

Kategoria: L2

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Nie ma doniesień o występowaniu działaniu ubocznym u dzieci karmionych piersią, których matki leczone były Albendazolem.

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: ALEMTUZUMAB

Działanie: Humanizowane przeciwciało monoklonalne IgG1κ przeciw glikoproteinie CD52

Preparaty: Lemtrada

Kategoria: L4

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: senność, bez senność, brak apetytu, ubytek masy ciała, częstsze infekcje

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: ALIROCUMAB

Działanie: Rekombinowane, w pełni ludzkie przeciwciało monoklonalne IgG1

Preparaty: Praluent

Kategoria: L3

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: biegunka, brak apetytu, utrata masy ciała, podwyższone transaminazy.

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: ALISKIREN

Działanie: Leczenie nadciśnienia tętniczego

Preparaty: Tekturna

Kategoria: L3

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Niepokój, letarg, bladość, brak apetytu, utrata masy ciała

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: ALLOPURYNOL (ALLOPURINOL)

Działanie: Zmniejsza stężenie kwasu moczowego we krwi i moczu.

Preparaty: Allupol, Argadopin, Milurit

Kategoria: L2

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: ALMOTRYPTAN (ALMOTRIPTAN)

Działanie: Leczenie napadów migreny

Preparaty: Almozen

Kategoria: L3

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: senność, wymioty, niechęć do jedzenia

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: ALPRAZOLAM

Działanie: Pochodna benzodiazepiny wykazująca działanie przeciwlękowe, nasenne, uspokajające, miorelaksacyjne i przeciwdrgawkowe

Preparaty: Afobam, Alpragen, Alprazolam Aurovitas, Alprox, Neurol, Xanax, Xanax SR, Zomiren, Zomiren SR

Kategoria: L3

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Działanie uspokajające, depresja oddechowa, utrata łaknienia, ubytek masy ciała.

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: ALTEPLAZA (ALTEPLASE)

Działanie: Lek o działaniu trombolitycznym

Preparaty: Actilyse

Kategoria: L3

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Wybroczyny i zasinienia na skórze, krwiomocz, krwawe wymioty, krew w stolcu

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: AMANTADYNA (AMANTADINE, SIARCZAN AMANTADYNY)

Działanie: Lek o działaniu przeciwparkinsonowskim

Preparaty: Amantix

Kategoria: L3

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Lek hamujący laktację

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: AMBRISENTAN

Działanie:Leczenie nadciśnienia tętniczego płucnego

Preparaty:Volibris

Kategoria: L4

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Senność, letarg, bladość, niechęć do jedzenia, utrata masy ciała

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: AMBROXOL (AMBROKSOL)

Działanie: lek mukolityczny

Preparaty: Aflegan, Ambrohexal, Ambroksol, Ambrosol, Deflegmin, Envil, Flavamed, Flegamina Ambroxolum, Mucoangin, Mucosolvan

Kategoria: Bezpieczny przy karmieniu piersią

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Brak danych

Referencje: Schaefer 2007 str. 644

 

 

Nazwa międzynarodowa: AMIKACIN

Działanie: Antybiotyk aminoglikozydowy

Preparaty: Amikacyna, Biodacyna

Kategoria: L2

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Wymioty, biegunka, zaburzenia flory bakterynej przewodu pokarmowego, wysypka

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: AMILORIDE (AMILORIDE)

Działanie: Lek moczopędny

Preparaty: Preparaty zawierające: amiloryd + hydrochlorotiazyd (amiloride + hydrochlorothiazide) - Tialorid, Tialorid mite

Kategoria: L3

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Zaburzenia łaknienia, odwodnienie, letarg, utrata masy ciała

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: KWAS 5-AMINOLEVULINOWY (5-AMINOLEVULINIC ACID)

Działanie: Lek przeciwnowotworowy, stosowany w terapii fotodynamicznej

Preparaty: Alacare, Giolan

Kategoria: L3

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Brak danych

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: AMIODARON (AMIODARONE)

Działanie: Lek przeciwarytmiczny

Preparaty: Amiokordin, Cordarone, Opacorden

Kategoria: L5

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Senność, letarg, bladość, zaburzenia łaknienia, utrata masy ciała, należy monitorować u niemowląt funkcję tarczycy i wątroby.

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: AMITRYPTYLINA (AMITRIPTYLINE)

Działanie: Lek z grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych

Preparaty: Amitriptylinum VP

Kategoria: L2

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Senność lub niepokój, suchość śluzówek, zaburzenia łaknienia, zaparcia, zatrzymanie moczu i zwiększenie masy ciała

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: AMLODYPINA (AMLODIPINE)

Działanie: Lek blokujący kanały wapniowe

Preparaty: Adipine, Agen 5, Agen 10, Aldan 5, Aldan 10, Almiden, Alneta, Amlodipine Aurobindo, Amlodipine Bluefish, Amlodipinum 123ratio, Amlomyl, Amlonor, Amlopin 5, Amlopin 10, Amlozek, Apo-Amlo 5, Apo-Amlo 10, Cardilopin, Finamlox, Normodipine, Norvasc, Tenox, Vilpin,

Kategoria: L2

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Senność lub nipokój, suchość śluzówek, zaburzenia łaknienia, zaparcia, zatrzymanie moczu i zwiększenie masy ciała

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: AMOKSYCYLINA (AMOXICILLIN)

Działanie: Antybiotyk, półsyntetyczna penicylina

Preparaty: Amotaks, Amotaks Dis, Amoxicillin Aurovitas, Duomox, Hiconcil, Ospamox,

Kategoria: L1

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Wymioty, biegunka, zaburzenia flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, wysypka

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: AMOKSYCYLINA + KLAWULANIAN (AMOXICILLIN + CLAVULANATE)

Działanie: Antybiotyk, półsyntetyczna penicylina z kwasem klawulanianowym

Preparaty: Amoksiklav, Amoksiklav Quicktab, Amylan, Augmentin, Augmentin ES, Augmentin SR, Forcid, Hiconcil Combi, Ramoclav, Taromentin,

Kategoria: L1

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Wymioty, biegunka, zaburzenia flory bakteryjnej przewodu pokarmowego

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: AMFOTERYCYNA B (AMPHOTERICIN B)

Działanie: Antybiotyk przeciwgrzybiczy

Preparaty: Abelcet, Fungizone

Kategoria: L3

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Wymioty, biegunka, przybór masy ciała

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: AMPICYLINA (AMPICILIN)

Działanie: Antybiotyk - penicilina benzylowa

Preparaty: Ampicillin TZF

Kategoria: L1

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Wymioty, biegunka, zmiany w składzie flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, wysypka

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: AMPICYLINA +SULBACTAM (AMPICILIN + SULBACTAM)

Działanie: Antybiotyk β-laktamowy, skojarzenie penicyliny benzylowej – ampicyliny z inhibitorem β-laktamaz – sulbaktamem

Preparaty: Unasyn

Kategoria: L1

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Wymioty, biegunka, zmiany w składzie flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, wysypka

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: ANAGRELID

Działanie: Lek, który powoduje zależne od dawki zmniejszenie liczby płytek krwi

Preparaty: Anagrelide Accord, Anagrelide, Anagrelidum AOP, Atremia, Grenalvon, Thromboreductin

Kategoria: L4

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Brak danych

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: ANAKINRA

Działanie: Antagonista ludzkich receptorów interleukiny-1, Lek stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów

Preparaty: Kineret

Kategoria: L3

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Obserwacja w kierunku ciężkich zakażeń, ból głowy, nudności, biegunka

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: ANASTROZOL (ANASTROZOLE)

Działanie: Lek przeciwnowotworowy

Preparaty: Anastrozol, Apo-Nastrol, Arimidex, Atrozol, Egistrozol

Kategoria: L5

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Nie należy karmić niemowlęcia co najmniej przez 15 dni od zastosowania

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: ANIDULAFUNGINA (ANIDULAFUNGIN)

Działanie: Lek przeciwgrzybiczy

Preparaty: Ecalta

Kategoria: L3

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:Letarg, bladość, wymioty, biegunka, zaparcia, przybór masy ciała

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: ANTIHEMOPHILIC FACTOR VIII (RECOMBINANT FACTOR VIII)(CZYNNIK VIII REKOMBINOWANY)

Działanie: Leczenie hemofilii

Preparaty: ReFacto AF,

Kategoria: L3

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Kłaczki krwi w stolcu

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: ANTIHEMOPHILIC FACTOR VON WILLEBRAND FACTOR COMPLEX (CZYNIIK VON WILLEBRANDA +Czynnik VIII rekombinowany)

Działanie: Leczeni choroby Von Willebranda i hemofilii

Preparaty: Wilate

Kategoria: L3

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Brak dostępnych danych

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: APIKSABAN (APIXABAN)

Działanie: Leczenie przeciwzakrzepowe

Preparaty: Eliquis

Kategoria: L4

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Rzadko wybroczyny na skórze, krwawe wymioty, krew w stolcu, krwiomocz

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: APREMILAST

Działanie: Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów

Preparaty: Otezla

Kategoria: L4

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Utrata masy ciała 5-10%, nudności, zakażenia górbych dróg oddechowych, wymioty, bóle nadbrzusza

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa:APREPITANT

Działanie: Zapobieganie nudnościom i wymiotom związanym z chemioterapią przeciwnowotworową

Preparaty: Aprepitant Santoz, Aprepitant Teve, Emend

Kategoria: L3

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Senność, zaparcia, biegunka, przybór masy ciała

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: ARIPIPRAZOLE

Działanie: Lek przeciwpsychotyczny

Preparaty: Aripiprazole STADA

Kategoria: L3

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Nadmierne uspokojenie lub poirytowanie, bezdech, nie wybudzanie się do karmień, brak apetytu, objawy pozapiramidowe, , przybór masy ciała

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa:ASCORBIC ACID (KWAS ASKORBINOWY)

Działanie: Witamina C

Preparaty: Cebion, Cehit Witamina C, CeMax, Ceviforte C, Cewitan Retard, DropiCe, Ibuvit C, Juvit C, Max Vita C, NeoVit C, , VitaCea, witamina C,

Kategoria: L1

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Wymioty

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: ASENAPINA (ASENAPINE)

Działanie: Lek antypsychotyczny

Preparaty: Sycrest

Kategoria: L3

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Sedacja, poirytowanie, bezdech, nie wybudzanie się do karmień, brak apetytu, objawy pozapiramidowe, przybór masy ciała

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: ASPARGINAZA (ASPARGINASE)

Działanie: Lek przeciwnowotworowy

Preparaty: Spectrila

Kategoria: L4

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Należy unikać karmienia piersią przez minimum 7 dni od ostatniej dawki leku

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: ATENOLOL

Działanie: Wybiórczy beta-edrenolityk

Preparaty: Atenolol Sanofi

Kategoria: L3

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Senność, letarg, bladość, brak apetytu, przybór masy ciała

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: ATOMOXETINE

Działanie: Sympatykomimetyk działający ośrodkowo

Preparaty: Atomoxetine NeuroPharma

Kategoria: L4

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Drażliwość, bezsenność, drżenia, przybór masy ciała

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: ATORVASTATIN

Działanie: Lek zmniejszający stężenie lipidów we krwi

Preparaty: Atorvastatin Genoptim

Kategoria: L3

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Przybór masy ciała

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: ATROPINA (ATROPINE)

Działanie: Lek antycholinergiczny

Preparaty:Atropinum Sulfuricum WZF

Kategoria: L3

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Senność, bezsenność, sucha gorąca skóra, suchość śluzówek, tachykardia, zaparcia, zatrzymanie moczu

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: ATROPINA + DIFENYKSYLAT (ATROPINE + DIPHENOXYLATE

Działanie: Preparat złożony zawierający alkaloid tropinowy o działaniu spazmolitycznym oraz opioid hamujący perystaltykę przewodu pokarmowego. Objawowe leczenie biegunki różnego pochodzenia.

Preparaty:Reasec

Kategoria: L3

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Senność, bezsenność, sucha gorąca skóra, suchość śluzówek, tachykardia, zaparcia, zatrzymanie moczu, przybór masy ciała.

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: AZATIOPRYNA (AZATHIOPRINE)

Działanie: Lek o dzialaniu immunosupresyjnym

Preparaty: Azathioprine VIS, Imuran

Kategoria: L3

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Objawy immunosupresji i anemia (wskazana kontrola morfologii), zaburzenia funkcji watroby w postaci żóltaczki (wskazana kontrola kontrola enzymow wątrobowych i bilirubiny)

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: AZELAINOWY KWAS (AZELAIC ACID)

Działanie: Lek przeciwtrądzikowy

Preparaty: Hascoderm Lipożel (żel), Skinoren (krem), Skinoren (żel), Skinoren Rosacea (żel)

Kategoria: L3

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Brak doniesień

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: AZELASTYNA (AZELASTINE)

Działanie:lek przeciwhistaminowy II generacji

Preparaty: Allergodil (krople do oczu, roztwór), Allergodil (aerozol do nosa, roztwór), Azelastin COMOD (krople do oczu, roztwór, Azelastin POS (aerozol do nosa, roztwór)

Kategoria: L3

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Brak doniesień

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: AZYTROMYCYNA (AZITHROMYCIN)

Działanie: antybiotyk - makrolid

Preparaty:Azibiot, Azimycin, ,Azithromycin, AzitroLEK, Azitrox, Azycyna, Azytact, Azyter, Bactrazol, Canbiox, Macromax, Nobaxin, Sumamed,

Sumamed forte

Kategoria: L2

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Wymioty, biegunka, zaburzenia flory bakteryjnej pzewodu pokamowego, wysypka

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: AZTREONAM

Działanie: Antybiotyk z grupy monobaktamów

Preparaty: Azactam

Kategoria: L2

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Wymioty, biegunka, zaburzenia flory bakteryjnej pzewodu pokamowego, wysypka

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

Nazwa międzynarodowa: BACILLUS CALMETTE-GUERIN (SZCZEPIENIE PRZECIWKO GRUŹLICY BCG)

Działanie: Szczepienie przeciwko gruźlicy BCG

Preparaty: Szczepionka przeciwgruźlicza BCG 10, BCG Szczepionka AJVaccines

Kategoria: L3

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Uogólniona guźlica u noworodków z zaburzoną odpornością. Brak doniesień o obecności pratka w mleku ludzkim.

Referencje: T.W. Hale 2019

 

59.

Nazwa międzynarodowa: BACYTRACYNA (BACITRACIN)

Działanie: Antybiotyk

Preparaty: Altabactin (połączenie bacytracyny z neomycyną)

Kategoria: L2

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Nie powoduje działań ubocznych

Referencje: T.W. Hale 2019

 

60.

Nazwa międzynarodowa: BACLOFEN

Działanie: Lek rozkurczający mięśnie

Preparaty: Baclofen Polpharma, Lioresal Intrathecal (roztwór do wstrzykiwań)

Kategoria: L2

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Senność, suchość śluzówek, drżenia, sztywność mięśniowa, szerokie źrenice

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

61. Nazwa międzynarodowa: BARIUM SULPHURICUM (BARIUM SULPHATE, SIARCZAN BARU)

Działanie: Zawiesina doustna i doodbytnicza, do diagnostyki radiologicznej

Preparaty: Barium sulfuricum Medana

Kategoria: L1

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Brak doniesień

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

62. Nazwa międzynarodowa: BECLOMETAZON (BECLOMETHASONE)

Działanie: Lek przeciwzapalny i przeciwalergiczny, syntetyczny kortykosteroid

Preparaty: Beclonasal Aqua

Kategoria: L2

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Nadmiereny apetyt, przyrost masy ciała i nadmierny wzrost

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

63. Nazwa międzynarodowa: BELIMUMAB

Działanie:Ludzkie przeciwciało monoklonalne IgG

Preparaty: Benlysta

Kategoria: L3

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Wymioty, biegunka, gorączka, częste infekcje

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

64. Nazwa międzynarodowa: BENAZEPRIL (BENAZEPRYL, CHLOROWODOREK BENAZEPRYLU)

Działanie: Lek z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny stosowany w leczeniu nadciśnienia tetniczego, zastoinowej niewydolności krążenia, postępujacej niewydolności nerek

Preparaty: Lotensin

Kategoria: L2

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Senność, letarg, bladość powłok, brak apetytu, nadmierny przyrost masy ciała

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

65. Nazwa międzynarodowa: BENOKSYNAT (BENOXINATE, CHLOROWODOREK BENOKSYNATU)

Działanie: Miejscowy anastetyk

Preparaty:

Kategoria: L3

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Brak doniesień

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

66. Nazwa międzynarodowa: BENZALKONIOWY CHLOREK (BENZLKONIUM CHLORIDE)

Działanie: Chlorek benzalkoniowy jest lekiem o działaniu odkażającym z grupy czwartorzędowych związków amoniowych.

Preparaty: Preparaty iejscowe p. Cholinex, Septolete i wiele innych

Kategoria: L3

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Brak doniesień

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

67. Nazwa międzynarodowa: BENZOKAINAA (BENZOCAINE)

Działanie: Lek miejscowo znieczulający

Preparaty: Preparary złożone zawierające benzokainę np. Puder płynny z anestezyną, Pudrospan, Variderm

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Brak doniesień

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

68. Nazwa międzynarodowa: NADTLENEK BENZOILU (BENZOYL PEROXIDE)

Działanie: Miejscowe działanie przeciwzapalne

Preparaty: Akneroxid, Benzacne

Kategoria: L2

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Brak danych

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

69. Nazwa międzynarodowa: BETA-CAROTENE (BETA-KAROTEN)

Działanie:Prowitamina witaminy A (prekursor witaminy A)

Preparaty: Beta Karoten Amara

Kategoria: L3

Możliwe niepożądane objawy u dziecka: Wymioty, siniaki na skórze

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

70. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

71. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

72. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

73. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

74. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

75. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

76. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

77. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

78. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

79. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

80. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

81. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

82. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

83. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

84. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

85. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

86. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

87. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

88. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

89. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

90. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

91. Nazwa międzynarodowa:

 

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

92. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

93. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

94. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

95. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

96. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

97. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

98. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

99. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

100. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

101. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

102. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

103. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

104. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

105. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

106. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

107. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

108. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

109. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

110. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

111. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

112. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

113. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

114. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

115. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

116. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

117. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

118. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

119. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

120. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

121. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

123. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

124. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

125. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

126. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

127. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

128. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

129. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

130. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

131. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

132. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

133. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

134. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

135. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

136. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

137. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

138. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

139. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

140. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

141. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

142. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

143. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

144. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

145. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

146. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

147. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

148. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

149. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

150. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

151. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

152. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

153. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

154. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

155. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

156. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

157. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

158. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

159. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

160. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

161. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

162. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

163. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

164. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

165. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

166. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

167. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

168. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

169. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

170. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

171. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

172. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

173. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

174. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

175. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

176. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

177. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

178. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

179. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

 

 

182. Nazwa międzynarodowa:

Działanie:

Preparaty:

Kategoria:

Możliwe niepożądane objawy u dziecka:

Referencje: T.W. Hale 2019

 

© 2023 created with afterweb.pl

Kontakt

Menu

Lekarz pediatra neonatolog

Wizyty domowe Lublin i okolice
Wizyty domowe w zależności od dyspozycji
godz: 9-18
tel: +48 505 129 655
e-mail: marzena.8921285@gmail.com

Teleporady ( cała Polska )
Poniedziałek - Niedziela
godz: 9-23
tel: +48 505 129 655

 

W razie braku odbioru telefonu proszę o sms z prośbą o wizytę domową lub teleporadę.

 

 

 

Strona główna

 

 

O mnie

 

 

Oferta

 

Specjalizacje

 

- Pediatra
 

- Neonatolog

 

 

Teleporady

 

Cennik

 

Blog

 

Współpraca

 

Kontakt

Dr n.med.Marzena Kostuch

Pediatra neonatolog

Wizyty domowe 

Lublin i okolice

Teleporady (cała Polska)

 

Blog o zdrowiu, na którym znajduję się szereg ciekawych informacji przydatnych dla pacjentów