">
22 listopada 2022

Nowy protokół postępowania w zapaleniu sutka

Ludzkie ciało jest miejscem bytowania i żywicielem wielu bilionów bakterii. Mikroorganizmy zamieszkująe nasze ciało noszą nazwe mikrobiomu.W skład mikrobiomu wchodzą m.in. bakterie, wirusy, grzyby. Dawniej uważano, że mleko kobiece w gruczole sutkowym jest sterylne. Dlatego gdy stwierdzano w ludzkim mleku bakterie uznawano je za zakażenie lub zanieczyszczenie. Dlatego, by zachować sterylność mleka kobeicego, często zalecano kobietom mycie piersi przezd karmieniem. W 2003 roku rozpoczęto badania, które wykazały, że w gruczole piersiowym znajduje się flora bakteryjna a samo mleko nie jest sterylne. Stwierdzono w gruczole sutkowym obecność około 200 różnych  bakterii i 50 różnych grzybów. Również skóra otoczki sutka nie jest sterylna.  Wykazano, że aż 27,7% bakterii jelitowych niemowląt pochodzi z mleka matki, a kolejne  10,4% bakterii znajdujących się w jelitach niemowląt pochodzi ze skóry otoczki. Mikrobiom piersi to bardzo zróżnicowana społeczność bakterii różniąca się od mikrobiomu bytującego na skórze i otoczce. Podobnie jak mleko nie jest sterylne,również sam gruczoł piersiowy posiada swój mikrobiom. Pobierając histopatologicznie  tkanki z różnych części piersi, wykazano, że w gruczole piersiowym znajdują się zarówno prozdrowotne jak i patogenne bakterie. Bakterie wyizolowano z przewodów mlecznych i zrazików, zarówno z piersi w trakcie laktacji, jak i od kobiet, które nie karmiły piersią.

 

 

Skąd pochodzą bakterie w gruczole piersiowym

 

 • z sutka i otoczki bakterie, które mogą dostać się do gruczołu piersiowego przez pory w  skórze brodawki,
 • bakterie z jamy ustnej niemowlęcia mogą dostać się do gruczołu piersiowego wraz z cofającym się mlekiem, 
 • bakterie mogą dostać się do gruczołu piersiowego przez uszkodzoną skórę brodawki i otoczki,
 • z jelit matki drogą translokacji bakterii jelitowych, które są przenoszone przez komórki dendrytyczne, które migrują z węzłów chłonnych krezkowych znajdujących się w jelitach do gruczołów sutkowych. Często tą drogę nazywamy szlakiem jelitowo-sutkowym. 

 

Spektrum zapalenia sutka

 

Do niedawna uważano zapalenie sutka jako oddzielną jednostkę chorobową. Obecnie wiadomo , że zapalenie piersi wspólnie z zatkanym kanalikiem mlecznym, nieropnym i ropnym zapaleniem sutka, ropowicą, ropniem piersi i podostrym zapaleniem piersi tworzą tzw spektrum zapalenia piersi. A więc zapalenie piersi przestano traktować jak oddzielna jednostkę chorobową. Wszystkie te stany zaczynają się od zatkania kanalika mlecznego i obrzęku podścieliska. 

 

Zatkanie kanalika mlecznego

 

Zatkanie kanalika mlecznego to potoczne określenie mikroskopowego zapalenia i zwężenia przewodów mlecznych i/lub dysbiozą sutka. Przewody mleczne tworzą anatomicznie bardzo gęstą sieć wzajemnie przeplatającą się i nie jest możliwe zatkanie korkiem z mleka pojedynczego przewodu. Zwężenie kanalika objawia się miejscowym obszarem stwardnienia lub  przekrwieniem tkanki gruczołu piersiowego i ta część gruczołu  staje się  wrażliwa. Pierś w miejscu stwardnienia może  być lekko zaczerwieniona, lekko boelsna, matka może wyczuwać guzek. Obecny może być zastój limfatyczny i obrzęk podścieliska. Stanowi temu nie towarzyszą objawy ogólnoustrojowe. Zatkanie kanalika może być spowodowane nie tylko przepełnieniem kanalików przez mleko w skutek hyperlaktacji ale rownież przez dysbioze gruczołu mlekowego. W fizjologicznych warunkach mikrobiom bakterii tworzy cienki biofilm. Biofilm to miejsce bytowania bakterii, które tworzą na scianie kanalików cienką warstwę. WE przypadku dysbiozy dochodzi d mniejszonej różnorodności bakterii i nadmiernego rozmnażania sie jednego rodzaju bakterii, które na ścianie przewodu zaczynają tworzyć gruby biofilm powodując zwężenie kanalika a nawet jedgo całkowita obturacje czyli zamknięcie światła kanalika. A zatem do zatkania kanalika prowadzi nadmierna produkcja mleka i /lub dysbioza gruczołu sutkowego. Nadmierne odciąganie pokarmu z zajetej piersi lub nadmierne częste przystawianie dzieck do zajętej piersi początkowo może sprawić ulgę ale oststecznie poprzez nadmierna prodfukcję mleka i zahamowanie wytwarzania inhibitora laktacji prowadzi do zaostrzenia objawow związanych z zatkaniem kanalika. Dlatego najlepszym postępwoaniem jest fizjologiczne karmienie  czyli zgodne z zapotrzebowaniem dziecka a nie wymuszone objawmi zatkania kanalika mlecznego. Natomiast róby ewakuacji„korka z mleka” lub osadu mleka poprzez ściskanie lub agresywne masowanie piersi nie tylko jest nieskuteczne ale dodatkowo  prowadzi do  tkanek.

 

 

Zalecenia dotyczące konkretnych warunków

 • a. Zalecenia dotyczące obrzęku poporodowego w laktogenezie II

  • Zminimalizuj płyny dożylne podczas porodu, ponieważ gromadzenie się płynu śródmiąższowego nasila obrzęk i obrzmienie. 

  • Promuj „rooming-in”, aby umożliwić fizjologiczne karmienie piersią i unikanie odciągania pokarmu. 

  • Poinstruuj matki, jak odciągać pokarm, aby złagodzić objawy i podawać mleko matki niemowlętom, które mogą nie pobierać pokarmu skutecznie lub są odseparowane od swoich matek. 

  • Wykonaj masaż delikatny otoczki,  odciąganie ręcznym laktatorem lub  odciąganie ręczne, aby usunąć niewielkie ilości mleka przed przystawieniem się niemowlęcia i ułatwić fizjologiczny transfer pokarmu.

  •  

  • Rozważyć drenaż limfatyczny w celu złagodzenia obrzęku śródmiąższowego .

  • Rozważ lód w celu złagodzenia objawów. Badania nie wykazały, aby liście kapusty były bardziej skuteczne niż lód, 57 sugerując, że korzyść terapeutyczna związana jest raczej ze zwężeniem naczyń spowodowanym zimnem niż z właściwością samej kapusty. Co ważne, kapusta może przenosić bakterie Listeria .

 

 

 http://doi.org/10.1089/bfm.2022.29207.kbm

© 2023 created with afterweb.pl

Kontakt

Menu

Lekarz pediatra neonatolog

Wizyty domowe Lublin i okolice
Wizyty domowe w zależności od dyspozycji
godz: 9-18
tel: +48 505 129 655
e-mail: marzena.8921285@gmail.com

Teleporady ( cała Polska )
Poniedziałek - Niedziela
godz: 9-23
tel: +48 505 129 655

 

W razie braku odbioru telefonu proszę o sms z prośbą o wizytę domową lub teleporadę.

 

 

 

Strona główna

 

 

O mnie

 

 

Oferta

 

Specjalizacje

 

- Pediatra
 

- Neonatolog

 

 

Teleporady

 

Cennik

 

Blog

 

Współpraca

 

Kontakt

Dr n.med.Marzena Kostuch

Pediatra neonatolog

Wizyty domowe 

Lublin i okolice

Teleporady (cała Polska)

 

Blog o zdrowiu, na którym znajduję się szereg ciekawych informacji przydatnych dla pacjentów