">
23 stycznia 2021

Urodzeniowa masa ciała

Urodzeniowa masa ciała 

 

Urodzeniowa masa ciała – wynika z pomiaru masy ciała noworodka uzyskanego po urodzeniu, przed fizjologicznym spadkiem tej masy. Ocena masy ciała jest elementem oceny stanu noworodka po urodzeniu. U noworodków urodzonych o czasie, czyli między 37. a 42. tygodniem ciąży, wynosi ona przeciętnie od 3,3 do 3,6 kg.

 

Podział noworodków według masy urodzeniowej

 

 • Noworodek hipertroficzny, z makrosomią czyli za duży względem wieku ciążowego (ang. large for gestational age, LGA) – masa ciała powyżej 90. centyla dla wieku płodowego lub powyżej:

  • 4000 g (makrosomia 1. stopnia),

  • 4500 g (makrosomia 2. stopnia),

  •  5000 g (makrosomia 3. stopnia).

 • Noworodek eutroficzny, odpowiedni do danego wieku płodowego (ang. apropriate for gestational age, AGA) – masa ciała między 10. a 90. centylem dla wieku płodowego lub między 2,5 a 4,0 kg w przypadku noworodka donoszonego 

 • Noworodek hipotroficzny, za mały względem wieku płodowego  – za hipotrofię płodu uznaje się przewidywaną masę ciała poniżej 10 centyla, a ciężkie ograniczenie wzrastania – poniżej 3 centyla dla danego wieku ciążowego. Wobec małej masy urodzeniowej stosuje się kryterium 2500 g, co odpowiada 10 centylowi w 37 tygodniu ciąży. W tej grupie noworodków znajdują się

  • noworodki  zdrowe, konstytucjonalnie małe noworodki, których masa i długość ciała są uwarunkowane genetycznie, zwane noworodkami zbyt małymi w stosunku do wieku płodowego (SGA, small to gestational age), 

  • noworodki, które z przyczyn patologicznych nie wykorzystały swojego potencjału wzrastania i w przypadku których można mówić o wewnątrzmacicznym zahamowaniu wzrastania płodu (IUGR, intrauterine growth restriction).

       W grupie nowordków SGA w odróżnieniu od noworodków z grupy IUGR nie obserwuje się zwiększonego ryzyka  nieprawidłowości wynikających z IUGR.

 • Noworodek przedwcześnie urodzony:

  • noworodek o małej masie urodzeniowej (ang. low birth weight, LBW) – masa ciała poniżej 2,5 kg, ale powyżej 1,5 kg

  • noworodek o bardzo małej masie urodzeniowej (ang. very low birth weight, VLBW) – masa ciała poniżej 1,5 kg, ale powyżej 1,0 kg

  • noworodek o ekstremalnie małej masie urodzeniowej (ang. extremely low birth weight, ELBW) – masa ciała poniżej 1,0 kg, ale powyżej 0,75 kg

  • noworodek o niewiarygodnie małej masie urodzeniowej (ang. incredibly low birth weight, ILBW) – masa ciała poniżej 0,75 kg

 

Hipotrofia wewnątrzmaciczna częstość i konsekwencje zdrowotne

 

 • Problem hipotrofii wewnątrzmacicznej dotyczy 3–10% noworodków w krajach rozwijających się.

 • Około 10% umierlności wewnątrzmaciznej dotyczy płodów z IUGR.

 • Również ryzyko śmierci okołoporodowej jest większe dla noworodków z IUGR. Noworodek z IUGR ma dwukrotnie większe ryzyko śmierci okołoporodowej niż noworodek z prawidłową masą ciała. 

 • Noworodki z IUGR mają większe ryzyko występowania schorzeń w życiu dorosłym takich, jak zespół metaboliczny (otyłość, cukrzyca, nadciśnienie), choroba niedokrwienna serca, depresja. 

 

Czynniki (główne) ryzyka rozwoju IUGR u płodu

 

1. Czynniki matczyne

 

 • Wiek matki > 40 lat

 • Masa ciała matki przedciążowa niska

 • Wzrost matki niski

 • Mały przyrost masy ciała w ciąży

 • Matka urodzona jako SGA

 • Palenie paierosów powyżj 11 dziennie

 • Narkomania

 • Intensywnie codzienne uprawianie ćwiczeń fizycznych

 • Urodzenie dziecka z SGA  w wywiadzie

 • Zgon wewnątrzmaciczny w wywiadzie

 • Ciężkie nadciśnienie tętnicze

 • Stan przedrzucawkowy

 • Choroby autoimmuniologiczne jak toczeń rumieniowy układowy, zespół antyfosfolipidowy

 • Cukrzyca ze zmianami naczyniowymi

 • Upośledzenie funkcji nerek

 • Nadużywanie alkoholu

 

2. Czynniki płodowe

 • Trisomie 13,18 i 21
 • Zespół Turnera
 • Inne zaburzenia chromosomowe

 

3. Czynniki łożysowe

 • Łożysko przodujące
 • Błoniasty przyczep pępowiny
 • Zaburzenia w tworzeniu naczyń łożyskowych
 • Nieprawidłowe połączenia naczyniowe w ciąży wielopłodowej

 

Czynniki drugorzędowe ryzyka rozwoju IUGR u płodu

 

 • Wiek matki 35-40 lat
 • BMI <20 lub >25
 • Palenie papierosów 1-10 papierosów
 • Ojciec dziecka urodzony jako SGA
 • Stan przedrzucawkowy w wywiadzie
 • Odstęp między ciążami <6 miesięcy lub powyżej 30 miesięcy

 

Klasyfikacja IUGR w zależności od czasu powstania - granica rozpoznawania to 32 tydzień ciąży

 

1. Wczesny IUGR 

 • czas rozpoznania - II trymestr ciąży, przed 32 tygodniem ciąży
 • częstość - 30 % ciąż, 70-80% płodów z IUGR
 • niewydolność łożyska - ciężka
 • przepływ w tętnicy pępowinowej - nieprawidłowy
 • nidotlenienie - obecne ++ ale wyższa tolerancja i lepsza adaptacja płodu na niedotlenienie
 • ryzyko śmierci wewnątrzmacicznej - wysokie przed osiągnięciem dojrzałości płodu
 • obserwuje się zmniejszenie się wszystkich wymiarów płodu.

2. Późny IUGR

 • czas rozpoznania - III trymestr ciąży, po 32 tygodniem ciąży
 • częstość - 1-2 % ciąż, 20-30% płodów z IUGR
 • niewydolność łożyska - łagodna
 • przepływ w tętnicy pępowinowej - zazwyczaj prawidłowy
 • nidotlenienie - jeśli obecne to +/- ale niska tolerancja dojrzałego płodu na niedotlenienie,  gorsza adaptacja płodu na niedotlenienie, centralizacja krążenia
 • ryzyko śmierci wewnątrzmacicznej - rokowanie lepsze niż we wczesnym IUGR ale wysokie ryzyko zgonu w okresie porodu
 • obseruje się hypotrofie asymetryzną - niedobóra masy ciała przy prawidłowej długości i obwodzie głowy. 

 

Powikłania pourodzeniowe IUGR

 

 

Powikłania wczesne hipotrofii 

 •  drżenia mięśniowe,
 • drgawki spowodowane niedoborem glukozy, wapnia,
 • apatia lub nadwrażliwość na bodźce zewnętrzne,
 • zaburzenia oddychania,
 • zaburzenia termoregulacji związane z niedoborem tkanki tłuszczowej
 • objawy przewlekłego niedotlenienia
 • zmniejszenie stężenia płytek krwi,
 • zwiększenie stężenia hematokrytu na skutek wzrostu stężenia erytropoetyny
 • wyższy odsetek  umieralności okołoporodowej, 
 • nie ma natomiast zwiększenia zagrożenia porodem przedwczesnym,
 • wzrost częstości występowania niedotlenienia wewnątrzmacicznego
 •  

Powikłania późne

 • niedobór masy ciała i niski wzrost ostateczny,
 • zaburzenia odporności (skłonność do infekcji),
 • nadciśnienie tętnicze,
 • zaburzenia metabolizmu cholesterolu (wzrost stężenia cholesterolu frakcji LDL),
 • cukrzyca typu II,
 • zaburzenia neuropsychiatryczne,
 • elementy zespołu metabolicznego: otyłość, zaburzenia gospodarki lipidowej, zaburzona tolerancja glukozy, zaburzenia hemostazy ze wzrostem stężenia fibrynogenu produktów degradacji fibryny oraz dna moczanowa
 • zwiększone ryzyko późnych powikłań neurologicznych.

 

Jednym z najważniejszych niekorzystnych następstw hipotrofii wewnątrzmacicznej będącej efektem przewlekłej niewydolności łożyska (CPI, chronic placental insufficiency) może być również obniżenie objętości istoty białej w ośrodkowym układzie nerwowym z ograniczeniem rozwoju i mielinizacji oligodendrocytów w okresie prenatalnym.

 

Przyczyny wcześniactwa

 

Wczesne powikłania wcześniactwa

 • Zaburzenia oddychania (ZZO / RDS)
 • Przetrwały przewód tętniczy (PDA) i hipotensja
 • Retinopatia wcześniaków (ROP)
 • Dysplazja oskrzelowo-płucna (BPD)
 • Martwicze zapalenie jelit (NEC)
 • patologie OUN

 

 

Źródło

Hubert Huras, Małgorzata Radoń-Pokracka: Wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrastania płodu — schemat diagnostyczny i postępowanie Intrauterine growth restriction — diagnosis and treatment. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2016 tom 1, nr 3, strony 107–114

 

© 2023 created with afterweb.pl

Kontakt

Menu

Lekarz pediatra neonatolog

Wizyty domowe Lublin i okolice
Wizyty domowe w zależności od dyspozycji
godz: 9-18
tel: +48 505 129 655
e-mail: marzena.8921285@gmail.com

Teleporady ( cała Polska )
Poniedziałek - Niedziela
godz: 9-23
tel: +48 505 129 655

 

W razie braku odbioru telefonu proszę o sms z prośbą o wizytę domową lub teleporadę.

 

 

 

Strona główna

 

 

O mnie

 

 

Oferta

 

Specjalizacje

 

- Pediatra
 

- Neonatolog

 

 

Teleporady

 

Cennik

 

Blog

 

Współpraca

 

Kontakt

Dr n.med.Marzena Kostuch

Pediatra neonatolog

Wizyty domowe 

Lublin i okolice

Teleporady (cała Polska)

 

Blog o zdrowiu, na którym znajduję się szereg ciekawych informacji przydatnych dla pacjentów