">                                                                                                                                      

Czy na prywatnej wizycie domowej otrzymam receptę na bezpłatne leki dla dziecka

 

Spis treści:

 

1. Kto może wystawić receptę na bezpłatne leki

2. Komu przysługują bezpłatne leki

3.Czy w ramach prywatnej praktyki można wypisać receptę na bezpłatne leki

 

Kto może wystawić receptę na bezpłatne leki

 

  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który ma umowę z NFZ

  • lekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), pracujący w poradni specjalistycznej mającej umowę z NFZ,

  • lekarz po zakończonym leczeniu szpitalnym, jeśli pacjent był hospitalizowany w szpitalu mającym umowę z NFZ,

  • pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej uprawniona do wystawiania recept, która ma umowę z NFZ.

 

USTAWA NIE PRZEWIDUJE WYSTAWIANIA BEZPŁATNYCH RECEPT PRZEZ LEKARZY PRACUJĄCYCH PRYWATNIE, CHOCIAŻ LEKARZE CI MAJĄ UPRAWNIENIA DO WYSTAWIANIA RECEPT REFUNDOWANYCH, ZGODNIE Z POZIOMEM REFUNDACJI, ALE NIE BEZPŁATNYCH.

 

A zatem na prywatnej wizycie domowej, czy w prywatnym gabinecie możemy wystawiać recepty z refundacją, ale nie bezpłatne.

 

Komu przysługują bezpłatne leki

 

Bezpłatnie leki przysługują wszystkim osobom, które łącznie spełniają 3 kryteria:

1. mają ukończone 65 lat lub mają poniżej 18 lat

2. lek znajduje się w wykazie  refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w załączniku do obwieszczenia ministra zdrowia

3. mają rozpoznane schorzenie, które jest zgodne z zakresem wskazań objętych refundacją.

 

Pkt 1. - nie wymaga komentarza.

Pkt 2. - recepty na bezpłatne leki można wypisywać tylko w przypadku leków refundowanych, czyli sprzedawanych ze zniżką określoną w poziomie refundacji. Listę leków refundowanych kilka razy w roku ogłasza Ministerstwo Zdrowia. Leki sprzedawane bez refundacji, czyli pełnopłatne, pozostają lekami pełnopłatnymi i nie można ich w żadnej grupie wiekowej wypisywać bezpłatnie. Większość leków , które ja zalecam dzieciom, to leki stosowane w zakażeniach górnych dróg oddechowych. Te leki są pełnopłatne. I takie pozostają dla każdej grupy wiekowej i  niezależnie, czy ordynowane są w poradniach mających umowę z NFZ, czy w ramach prywatnych praktyk. A zatem lekarz w POZ na takie leki, jeśli je zaleci, również nie wystawi bezpłatnej recepty. Pacjent będzie je musiał wykupić ze 100% odpłatnością. 

Pkt 3. - każdy lek refundowany można zaordynować z dwojaką odpłatnością. Ze zniżką refundacyjną, ale tylko w przypadku schorzeń objętych refundacją lub na 100% w przypadku schorzeń nie objętych refundacją. 

 

Przykład 

Nebbud zawiesina do nebulizacji, podlega refundacji tylko w przypadku 3 schorzeń takich, jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli. A zatem tylko pacjentom z tymi 3 schorzeniami można wypisać receptę na Nebbud ze zniżką, w przypadku dzieci i seniorów bezpłatnie. Jednak Nebbud najczęściej wypisywany jest dzieciom w przypadku uporczywego kaszlu towarzyszącego zakażeniom górnych dróg oddechowych. Ale kaszel towarzyszący infekcjom nie jest objawem, który uprawnia do wypisywania Nebbudu z refundacją. A zatem zawsze przy takim wskazaniu Nebbud będzie wypisany z odpłatnością 100%, niezależnie od miejsca wypisania recepty (praktyka prywatna czy poradnia lub szpital mający umowę z NFZ). 

 

Czy w ramach prywatnej praktyki można wypisać receptę na bezpłatne leki - podsumowanie

 

W ramach prywatnej praktyki, w tym prywatnych wizyt domowych, ustawodawca nie zezwolił na wypisywanie dzieciom i seniorom recept na bezpłatne leki. Jednak większość ordynowanych dzieciom leków w ramach wizyt domowych nie podlega refundacji, stąd leki te będą wypisywane ze 100% odpłatnością na prywatnej wizycie domowej i w ramach poradni lekarza rodzinnego czy Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej mającej umowę z NFZ. 

 

Przeczytaj też Wizyta w gabinecie lekarskim czy wizyta domowa

 Potrzebujesz wizyty domowej, porady laktacyjnej lub teleporady - zapraszam do zapoznania się z moją ofertą i kontaktu.


Więcej interesujących porad i informacji o zdrowiu znajdziesz na stronie Spis treści bloga 

© 2023 created with afterweb.pl

Kontakt

Menu

Lekarz pediatra neonatolog

Wizyty domowe Lublin i okolice
Wizyty domowe w zależności od dyspozycji
godz: 9-18
tel: +48 505 129 655
e-mail: marzena.8921285@gmail.com

Teleporady ( cała Polska )
Poniedziałek - Niedziela
godz: 9-23
tel: +48 505 129 655

 

W razie braku odbioru telefonu proszę o sms z prośbą o wizytę domową lub teleporadę.

 

 

 

Strona główna

 

 

O mnie

 

 

Oferta

 

Specjalizacje

 

- Pediatra
 

- Neonatolog

 

 

Teleporady

 

Cennik

 

Blog

 

Współpraca

 

Kontakt

Dr n.med.Marzena Kostuch

Pediatra neonatolog

Wizyty domowe 

Lublin i okolice

Teleporady (cała Polska)

 

Blog o zdrowiu, na którym znajduję się szereg ciekawych informacji przydatnych dla pacjentów

26 marca 2024