">     Leki na alergię a karmienie piersią                                                                                                                                     
24 maja 2021

Leki na alergię a karmienie piersią

Alergia to współczesna choroba cywilizacyjna. Szacuje się, że w krajach wysoko

rozwiniętych około 30% dorosłej populacji cierpi z powodu jakiejś postaci alergii. Niestety alergia nie omija również kobiet karmiących piersią. Dlatego ważne jest by lekarz ordynujący leczenie, ale również sama pacjentka karmiąca piersią, wiedzieli, które leki stosowane w leczeniu alergii są bezpieczne dla karmionego piersią dziecka.

 

Jedną z najbardziej znanych klasyfikacji ryzyka laktacyjnego leków, jest klasyfikacja wg Thomasa W. Hale’a. Podzielił on leki na 5 kategorii. Bezwzględnie przeciwwskazane w czasie laktacji są leki zakwalifikowane do kategorii L5. Leki L1, L2 są bezpieczne i można je zalecać w laktacji. Leki kategorii L3 i L4 również można zalecać kobietom karmiącym piersią, jednak pod warunkiem ścisłej obserwacji zachowania dziecka.

 

Podział leków ze względu na bezpieczeństwo ich stosowania w czasie laktacji wg Hale’a

 

  • L1- Leki najbezpieczniejsze w laktacji - mogą być stosowane przez kobiety karmiące piersią – leki kompatybilne z karmieniem piersią.

  • L2- Leki bezpieczneprawdopodobnie zgodne z karmieniem piersią - do kategorii drugiej zaliczamy substancje lecznicze, dla których istnienie ryzyka szkodliwego wpływu na karmione piersią dziecko jest mało prawdopodobne.

  • L3- Leki bezpieczne w czasie laktacji - prawdopodobnie kompatybilne z karmieniem piersią. W tej grupie znajdują się leki nie mające badań dotyczących profilu bezpieczeństwa w czasie karmienia piersią, jakkolwiek ryzyko dla dziecka związane ze stosowaniem leków tej grupy u kobiet karmiących piersią jest możliwe. Do tej grupy należą również leki o udowodnionym w badaniach kontrolowanych niewielkim ryzyku, nie zagrażającym zdrowiu i życiu karmionego piersią niemowlęcia.

  • L4- Leki potencjalnie niebezpieczne - leki tej grupy przenikają do pokarmu i mogą prowadzić do wystąpienia działań niepożądanych u niemowlęcia. W grupie tej znajdują się również leki wywołujące niekorzystny efekt na produkcję mleka. W wybranych sytuacjach, gdy bilans korzyści z karmienia piersią przewyższa bilans strat związanych z przyjmowaniem przez matkę leku z tej grupy, leki te mogą być stosowane przez kobiety karmiące. Leki kategorii L4 można stosować w czasie laktacji, jeśli są bezwzględnie potrzebne dla ratowania życia matki i nie ma leku o większym profilu bezpieczeństwa.

  • L5- Leki niebezpieczne dla karmionego piersią dziecka, nie stosuje się ich w czasie laktacji.

Większość leków, nie tylko tych stosowanych w leczeniu alergii, należy do kategorii L1-L4.

Jest bardzo niewielka grupa leków, których bezwzględnie nie można stosować w czasie laktacji. Wśród leków, które można zalecać kobietom karmiącym jest duża grupa preparatów stosowanych w czasie różnych form alergii.

 

Wykaz leków najczęściej stosowanych w leczeniu alergii możliwych do zastosowania u kobiet karmiących piersią

 

Leki przeciwhistaminowe I generacji

 

Leki te zalecane są poza leczeniem reakcji alergicznych, jako preparaty nasenne, przeciwlękowe oraz w chorobie lokomocyjnej.

 

Najważniejsze leki przeciwhistaminowe I generacji

Pochodne etyloaminy– leki te, poza działaniem przeciwalergicznym, wykazują

działanie rozszerzające na oskrzela, przeciwwymiotne oraz uspokajające.

 

Nazwa międzynarodowa: Clemastinum

Preparaty: Clemastinum

Kategoria :L4

Możliwe działania niepożądane na dziecko: senność lub bezsenność, zaparcia, zaburzenia w oddawaniu moczu, utrata masy ciała

Referencje T.W. Hale 2019

 

Nazwa międzynarodowa: Hydroksyzyna

Preparaty: Atarax, Hydroxyzinym

Kategoria :L1

Możliwe działania niepożądane na dziecko: nie ma doniesień o przenikaniu hydrokyzyny do mleka ale należy obserwować dziecko pod kątem senności, hipotensji, suchości śluzówek jamy ustnej.

Referencje T.W. Hale 2019

 

Leki przeciwhistaminowe II generacji

 

Leki te mają mniej działań niepożądanych niż leki antyhistaminowe I generacji.

Leki II generacji działają dłużej od leków I generacji a stosowane w zalecanych

dawkach, nie wykazują lub wykazują tylko ograniczone działanie nasenne i uspokajające.

Najważniejszymi lekami tej grupy są cetyryzyna i loratadyna.

 

Nazwa międzynarodowa: Cetyryzyna

Preparaty: Alertec, Alermed, Latizen, Zyrtec

Kategoria :L2

Możliwe działania niepożądane na dziecko: apatia, suchość śluzówek, zaburzenia łaknienia

Referencje T.W. Hale 2019

 

Nazwa międzynarodowa: Loratadyna

Preparaty:Aleric Lora, Claritine, Flonidan, Loratadyna

Kategoria :L1

Możliwe działania niepożądane na dziecko: apatia, suchość śluzówek

Referencje T.W. Hale 2019

 

Leki przeciwhistaminowe III generacji

 

Leki te są metabolitami lub bardziej aktywnymi formami substancji leczniczych zaliczanych do drugiej generacji. Ponadto substancje te wykazują jeszcze mniejsze działania niepożądane.

Do leków III generacji należą feksofenadyna, desloratadyna, lewocetyryzna.

 

Nazwa międzynarodowa: Feksofenadyna

Preparaty: Alegra, Fexofast 120, Fexofast 180, Telfast 120, Telfast 180

Kategoria :L2

Możliwe działania niepożądane na dziecko: nie ma doniesień o działaniach niepożądanych u karmionych piersią dzieci

Referencje T.W. Hale 2019

 

Nazwa międzynarodowa: Desloratadyna

Preparaty: Aerius

Kategoria :L2

Możliwe działania niepożądane na dziecko: apatia

Referencje T.W. Hale 2019

 

Nazwa międzynarodowa: Lewocetyryzyna

Preparaty: Ahist, Cezera, Contrahist, Xyzal

Kategoria :L2

Możliwe działania niepożądane na dziecko: apatia, suchość śluzówek

Referencje T.W. Hale 2019

 

W leczeniu ostrych reakcji alergicznych często stosuje się również leki z grupy

kortykosterydów o działaniu ogólnoustrojowym. Lekiem z wyboru do leczenia ostrych

stanów wywołanych reakcjami alergicznymi jest hydrokortyzon dostępny w postaci

preparatów Hydrocortisonum. Kategoria wg Hale’a L2. Nie raportowano występowania

działań ubocznych u dzieci karmionych piersią, których matki leczone były

hydrokortyzonem. Jest to więc lek bezpieczny w laktacji, do stosowania w leczeniu alergii.

A zatem zgodnie z klasyfikacją Thomasa W. Hale jest cały szereg leków antyhistaminowych i innych, które można bezpiecznie stosować w czasie karmienia piersią. Najbezpieczniejszym lekiem antyhistaminowym w czasie laktacji jest loratadyna należąca do kategorii L1 oraz hydroksyzyna do stosowania w wybranych sytuacjach klinicznych. Lekiem ostatniego wyboru do zastosowania u kobiety karmiącej powinna być Clemastyna. Leki należące do grupy L2 również można bezpiecznie stosować karmiąc dziecko piersią. Lekiem o dużym profili bezpieczeństwa w laktacji jest także hydrokortyzon.

 

Leki miejscowe stosowane w leczeniu alergii

 

Bezpiecznie można stosować w czasie karmienia piersią również leki do stosowania

miejscowego, w tym preparaty glikokortykosterydowe oraz tacrolimus. Tacrolimus jest lekiem immunosupresyjnym do stosowania miejscowego na skórę, należy do kategorii L3. Nie ma doniesień o występowaniu działań niepożądanych u dzieci karmionych piersią, których matki w czasie karmienia naturalnego stosują tacrolimus..

Również lekami o dużym profilu bezpieczeństwa dla karmionych piersią dzieci są

glikokortykosterydy wziewne i leki antyhistaminowe do stosowania miejscowego np.

azelastyna (preparat Allergodil – kategoria L3) stosowana miejscowo w alergicznym

zapaleniu spojówek i alergicznym nieżycie nosa. W przypadku azelastyny nie raportowano doniesień o działaniach ubocznych azelastyny na karmione piersią dziecko.

 

Leki hamujące laktację stosowane w połączeniach z lekami przeciwalergicznymi

 

Pseudoefedryna - wykazuje działanie sympatykomimetyczne. Poprzez aktywację receptorów adrenergicznych (typu alfa) mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych

powoduje obkurczenie naczyń i zmniejszenie przekrwienia i obrzęku błony śluzowej nosa. W ten sposób wspomaga udrażnianie nosa. Bywa stosowana w połączeniach z lekami przeciwalergicznymi nasilając ich działanie (np. z cetyryzyną). Pseudoefedryna wykazuje działanie hamujące na produkcję mleka. Kategoria zależna od czasu stosowania – L3 w przypadku krótkotrwałego stosowania, L4 w przypadku stosowania przewlekłego. Matki z niedoborem pokarmu powinny unikać stosowania preparatów zawierających pseudoefedrynę. Natomiast w przypadku matek z nadprodukcją mleka (hyperlaktacja) można zastosować pseudoefedrynę w celu stabilizacji laktacji i zmniejszenia nadmiernej, niedostosowanej do potrzeb dziecka, produkcji mleka.

 

Podsumowanie

Alergia jest jednostką chorobową o wielu obliczach, często w sposób znaczący pogarszającą komfort życia chorego pacjenta. Objawy alergii mogą dotyczyć wielu narządów, a w ramach każdego dotkniętego narządu alergia może manifestować się wieloma objawami. Dotyczy pacjentów w każdym wieku, w tym kobiet karmiących piersią. Na szczęście większość dostępnych leków, zarówno do stosowania ogólnoustrojowego jak i miejscowego, to leki bezpieczne w czasie laktacji. Skuteczne leczenie alergii nie wyklucza więc karmienia piersią. Aby zwiększyć bezpieczeństwo karmionego piersią dziecka, można zalecić matce przyjmowanie leków na alergię tuż po karmieniu piersią i unikanie karmienia przez 1,5-2 godzin po przyjęciu leku.

 

Przeczytaj również Mam katar, kaszel, gorączkę. Boli mnie gardło. Karmię piersią. Czy mogę stosować jakieś leki

 

Źródło

T.W. Hale: Hale's Medications Mothers' Milk. Springer Publishing Company. 2019

  

Potrzebujesz wizyty domowej, porady laktacyjnej lub teleporady - zapraszam do zapoznania się z moją ofertą i kontaktu.

 

Więcej interesujących porad i informacji o zdrowiu znajdziesz na stronie Spis treści bloga

  

© 2023 created with afterweb.pl

Kontakt

Menu

Lekarz pediatra neonatolog

Wizyty domowe Lublin i okolice
Wizyty domowe w zależności od dyspozycji
godz: 9-18
tel: +48 505 129 655
e-mail: marzena.8921285@gmail.com

Teleporady ( cała Polska )
Poniedziałek - Niedziela
godz: 9-23
tel: +48 505 129 655

 

W razie braku odbioru telefonu proszę o sms z prośbą o wizytę domową lub teleporadę.

 

 

 

Strona główna

 

 

O mnie

 

 

Oferta

 

Specjalizacje

 

- Pediatra
 

- Neonatolog

 

 

Teleporady

 

Cennik

 

Blog

 

Współpraca

 

Kontakt

Dr n.med.Marzena Kostuch

Pediatra neonatolog

Wizyty domowe 

Lublin i okolice

Teleporady (cała Polska)

 

Blog o zdrowiu, na którym znajduję się szereg ciekawych informacji przydatnych dla pacjentów