"> PIMS czyli wieloukładowy zespół zapalny powiązany z COVID-19                                                                                                                                      

PIMS czyli wieloukładowy zespół zapalny powiązany z COVID-19

Co to jest PIMS

 

PIMS jest to wieloukładowy zespół zapalny powiązany z COVID-19.  

 

PIMS to rzadkie póżne powikłanie po przechorowaniu COVID-19, które rozwija się u dzieci po ok. 4-6 tygodniach od zakażenia. PIMS może wystąpić również po bezobjawowym zakażeniu SARS-CoV-2. Pierwsze przypadki PIMS zaobserwowano w Wielkiej Brytani w kwietniu 2020 roku. Pierwsze przypadki PIMS w Polsce odnotowano już w maju 2020 roku.  Schorzenie moze wystapić w każdym wieku, również u dorosłych, jednak najczęściej chorują dzieci w wieku szkolnym. Nie ustalono, jakie jest ryzyko wystąpienia PIMS po infekcji SARS-CoV-2, ale na podstawie danych amerykańskich można oszacować, że PIMS rozwija się u ok. 1/1000 dzieci zakażonych SARS-CoV-2n.

 

Do najczęstszych objawów zespołu PIMS należą:

 • Wysoka gorączka

 • Ból brzucha 

 • Biegunka, wymioty

 • Wysypka – może być zlokalizowana na różnych częściach ciała i może mieć różny wygląd

 • Zapalenie spojówek 

 • Obrzęki w obrębie dłoni i stóp

 • Znaczne osłabienie

 • Ból głowy

 • Ból karku

 • Ból gardła

 

Należy jednak pamiętać, że z powodu uogólnionego stanu zapalnego możliwe jest wystąpienie objawów ze strony wszystkich układów i narządów. Na ogół dzieci z PIMS sprawiają wrażenie poważnie chorych, wysoko gorączkują, są bardzo osłabione. Część dzieci pojawiają się objawy niewydolności układu krążenia - jest to stan zagrożenia życia.

PIMS przypomina infekcję, ale nie jest chorobą zakaźną. Podstawę leczenia stanowią leki tłumiące stan zapalny takie, jak dożylny wlew immunoglobulin (IVIG) oraz glikokortykosteroidy (czyli. sterydy). Dzieci z PIMS powinny być leczone w szpitalu. 

 

Kryteria rozpoznania PIMS u dzieci:

1. Wiek - 0-18 lat

2. Gorączka - brak zdefiniowanych wartości progowych, ale zazwyczaj temperatura ciała wynosi > 38,5°C; utrzymująca się co najmniej 3 dni

3. Wysokie wskaźniki stanu zapalnego - podwyższone są wartości: CRP, prokalcytoniny, OB, fibrynogenu, LDH, D-dimerów, ferrytyny. Brak jest zdefiniowanych wartości progowych, ale zazwyczaj wartości znacznie przewyższają normę.

4. Uszkodzenie wielonarządowe – objawy ze strony co najmniej dwóch narządów lub układów- 

 • z przewodu pokarmowego: silny ból brzucha, wymioty, biegunka

 • z układu sercowo-naczyniowego: niedociśnienie, wstrząs, cechy zapalenia mięśnia sercowego (w badaniu echokardiograficznym lub w badaniach laboratoryjnych), tętniaki tętnic wieńcowych, płyn w osierdziu, zaburzenia rytmu serca

 • z układu nerwowego: apatia, drażliwość, cechy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, niedowłady lub porażenia nerwów obwodowych, silny ból głowy, ból głowy o nowym charakterze

 • z układu oddechowego: kaszel, duszność, cechy zapalenia płuc, płyn w opłucnej, ból w klatce piersiowej

 • skórno-śluzówkowe: wysypka (polimorficzna), zapalenie lub nastrzyknięcie spojówek, „truskawkowy język”, suche, czerwone wargi, obrzęki dłoni i stóp

 • objawy ze strony nerek: cechy ostrego uszkodzenia nerek, bezmocz

 • zaburzenia krzepnięcia

5. Wykluczenie innych przyczyn

W diagnostyce różnicowej należy brać po uwagę:

 • przyczyny infekcyjne i toksyczne, w tym posocznicę,  ostrą chorobę wirusową

 • ostre zapalenie wyrostka robaczkowego i otrzewnej

 • choroby układowe tkanki łącznej, choroby rozrostowe, nieswoiste zapalenia jelit

6. Powiązanie z COVID-19 – obecne przynajmniej jedno z wymienionych (aktualnie lub w przeszłości)

 • dodatni wynik RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2

 • dodatni wynik testu antygenowego w kierunku SARS-CoV-2

 • dodatnie przeciwciała w kierunku SARS-CoV-2

 • udokumentowana istotna ekspozycja na COVID-19 w okresie minionych 4-8 tygodni

 

W przypadku niepewnego podejrzenia zespołu PIMS u dziecka w dobrym stanie klinicznym, które przechorowało COVID-19 w ciągu ostatnich 4-8 tygodni, dziecko może pozostać w domu ale wymaga ścisłego nadzoru lekarskiego w ramach wizyt kontrolnych. 

 

Najistotniejsze fakty statystyczne dotyczące PIMS u dzieci w Polsce  (żródło: pimsudzieci.pl)

 • najczęściej chorują dzieci w wieku od 5 do 12 lat, mediana wieku wynosi 8,6 lat

 • 63% stanowili chłopcy

 • wszystkie dzieci gorączkowały, 81% dzieci miało wysypkę, 76% - zapalenie spojówek, 82% - ból brzucha, 61% - nudności lub wymioty, 60% - biegunkę

 • 7,7% wymagało leczenia w warunkach oddziału intensywnej opieki medycznej (OIOM)

 

 
 

PIMS

 

*Definicje polska i WHO są do siebie bardzo zbliżone. Zasadnicza różnica polega na tym, że wg definicji WHO konieczne jest wykazanie ekspozycji na SARS-COV-2: albo poprzez udokumentowane zachorowanie dziecka lub kontakt z osobą zakażoną, albo poprzez dodatnie badania laboratoryjne: PCR, test antygenowy lub przeciwciała. W polskiej definicji kryterium to nie jest obligatoryjne

 

Powyższy wykres przedstawia wyłącznie przypadki PIMS wg definicji WHO (por. wyżej). Przypadki PIMS są na ogół wprowadzane do rejestru po zakończonej hospitalizacji, często z opóźnieniem, dlatego dane z ostatnich tygodni są niedoszacowane (zaznaczone przerywaną linią).

 
 
 

COVID

 
 • najczęściej chorują dzieci w wieku od 5 do 12 lat, mediana wieku wynosi 8,6 lat

 • 63% stanowili chłopcy

 • wszystkie dzieci gorączkowały, 81% dzieci miało wysypkę, 76% - zapalenie spojówek, 82% - ból brzucha, 61% - nudności lub wymioty, 60% - biegunkę

 • 7,7% wymagało leczenia w warunkach oddziału intensywnej opieki medycznej (OIOM).

 

Przeczyaj też Wirus Sars CoV-2 a ciąża – czy płód i noworodek mogą stać się pacjentami z powodu Covid-19 u matki

Czy Covid-19 jest wskazaniem do profilaktycznej antybiotykoterapii

 

Źródło

Magdalena Okarska-Napierała, Kamila Ludwikowska, Teresa Jackowska, Janusz Książyk, Piotr Buda, Artur Mazur, Leszek Szenborn, Bożena Werner, Jacek Wysocki, Ernest Kuchar: POSTĘPOWANIE Z DZIECKIEM Z WIELOUKŁADOWYM ZESPOŁEM ZAPALNYM POWIĄZANYM Z COVID-19 WYTYCZNE GRUPY EKSPERTÓW PRZY POLSKIM TOWARZYSTWIE PEDIATRYCZNYM AKTUALIZACJA – LUTY 2021. przegląd pediatryczny 2021/Vol. 50/No. 2/1-11

  

Potrzebujesz wizyty domowej, porady laktacyjnej lub teleporady - zapraszam do zapoznania się z moją ofertą i kontaktu.

 

Więcej interesujących porad i informacji o zdrowiu znajdziesz na stronie Spis treści bloga

  

© 2023 created with afterweb.pl

Kontakt

Menu

Lekarz pediatra neonatolog

Wizyty domowe Lublin i okolice
Wizyty domowe w zależności od dyspozycji
godz: 9-18
tel: +48 505 129 655
e-mail: marzena.8921285@gmail.com

Teleporady ( cała Polska )
Poniedziałek - Niedziela
godz: 9-23
tel: +48 505 129 655

 

W razie braku odbioru telefonu proszę o sms z prośbą o wizytę domową lub teleporadę.

 

 

 

Strona główna

 

 

O mnie

 

 

Oferta

 

Specjalizacje

 

- Pediatra
 

- Neonatolog

 

 

Teleporady

 

Cennik

 

Blog

 

Współpraca

 

Kontakt

Dr n.med.Marzena Kostuch

Pediatra neonatolog

Wizyty domowe 

Lublin i okolice

Teleporady (cała Polska)

 

Blog o zdrowiu, na którym znajduję się szereg ciekawych informacji przydatnych dla pacjentów

01 stycznia 2022